Konverze areálu Branických ledáren

Diplomky 2020 - Zvláštní cena Českých center

Autor: Tomáš Rain

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Areál Branických ledáren jako předmět své diplomové práce jsem si vybral, neboť jako amatérského fotografa s koníčkem ve focení opuštěných a chátrajících staveb mě toto místo již dříve zaujalo. Bylo zajímavé si představovat, jak dříve tak důležité místo, které zásobovalo v letních měsících Prahu uskladněným leden ze zamrzlé Vltavy, začalo postupně uvadat do dnešního žalostného stavu.
Jelikož je objekt lednice jakýmsi sarkofágem, jehož vnitřní prostor je díky 2,5m tlustým stěnám sám sobě vlastním světem, napadlo mě tento prostor díky skvělé teplotní stabilitě využít jako prostor pro galerii, která takové prostředí vyžaduje. V momentě, kdy jsem zaznamenal soudní spory ohledně Slovanské epopeje, byl cíl jasný – ověřit, zda je objekt lednice vhodným, prostorným a bezpečným místem. Po nastudování Almanachu Slovanské epopeje, odstupových vzdáleností a nároků pro toto dílo, jsem zjistil, že areál ledáren je ideálním místem a můj záměr není v rozporu s územním plánem.
V rámci konverze Branických ledáren proto navrhuji, aby se areál stal místem, které by v blízké budoucnosti mohlo být domovem Slovanské epopeje - domovem v Praze, jak si to Alfons Mucha spolu s mecenášem Charlesem R. Cranem přáli…

Areál funguje jako komplexně vybavené víceúčelové kulturní zařízení, obsahující kromě expozice díla proslulého malíře řadu důležitých doprovodných provozů: vzdělávací centrum, restauraci, ubytovací kapacity i zázemí a byty personálu. V rámci projektu je zohledněna také poloha areálu ve vztahu k Vltavě s evokací náznaku konstrukce zaniklého elevátoru na dopravu ledu pro přístup těch návštěvníků, kteří se dopraví do lokality lodí po Vltavě.

Hlavní výstavní prostor objektu lednice. Prostor je navržen výhradně s umělým osvětlením, které evokuje noční oblohu.
Vstupní prostor do galerie s pokladnami a doplňující výstavou Muchových děl.
Ocelové lávka spojující areál s přívozem, odkazující na tehdejší dopravníky ledu.
Piazzetta před restaurací.
Vstup do galerie, který svým trychtýřovitým tvarem intuitivně vede návštěvníky do výstavních prostor.
Perspektiva areálu Branických ledáren.
Půdorysy vstupních podlaží. V areálu kromě Slovanské epopeje můžeme také navštívit restauraci, naučit se něco nového v kulturním centru či zde strávit noc ve standardně zařízených pokojích.
Areál je v těsné blízkosti levého břehu Vltavy, přesto není v záplavovém území.
Podélný řez areálem.