Diplomky

Soutěžní přehlídka diplomových prací architektů, krajinářů a urbanistů.

Česká komora architektů
vyhlásila oceněné práce 21. ročníku
přehlídky diplomových prací

21.

Cílem Přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice.

Vyhlášením Přehlídky chce Česká komora architektů přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství.