24. DIPLOM .KY i s cenou
Kaplicky internship

Soutěžní přehlídka diplomových prací architektů, krajinářských architektů a urbanistů, pořádaná Českou komorou architektů.

Česká komora architektů
vyhlašuje 24. ročník
přehlídky Diplomky

Vyhlášení výsledků 24. ročníku Přehlídky diplomových prací proběhne 20. listopadu v Centru Architektury a Městkého Plánování (CAMP).

24.

Cílem přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice.

Vyhlášením přehlídky chce Česká komora architektů přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství.