25. Přehlídka diplomových prací

Soutěžní přehlídka diplomových prací architektů, krajinářských architektů a urbanistů, pořádaná Českou komorou architektů.

Česká komora architektů
vyhlašuje 25. ročník
přehlídky Diplomky

25.

Cílem přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice.

Vyhlášením přehlídky chce Česká komora architektů přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství.