Diplomky

Soutěžní přehlídka diplomových prací architektů, krajinářských architektů a urbanistů.

Česká komora architektů
vyhlašuje 22. ročník
přehlídky Diplomky

22.

Cílem přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice.

Vyhlášením přehlídky chce Česká komora architektů přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství.