Diplomky Nově i s cenou
Kaplicky internship

Soutěžní přehlídka diplomových prací architektů, krajinářských architektů a urbanistů, pořádaná Českou komorou architektů.

Česká komora architektů
vyhlašuje 23. ročník
přehlídky Diplomky

Vyhlášení oceněných proběhne 5. prosince

23.

Cílem přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice.

Vyhlášením přehlídky chce Česká komora architektů přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství.