NY-ÅLESUND Hangár pro výzkumnou vzducholoď s vědeckotechnickým zařízením

Diplomky 2020 - Čestné uznání poroty

Autor: Vojtěch Rudorfer

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Mirko Baum, Ing. arch. Vojtěch Habler

Ny-Ålesund je jedno z nejseverněji položených vědeckých pracovišť na planetě a zároveň jedno z nejdůležitějších center polárního výzkumu. Mnohá atmosférická měření dnes probíhají z helikoptéry, což je neekonomické i neefektivní a tento způsob by mohl být nahrazen mnohem udržitelnějším způsobem - měření ze vzducholodi, pročež jsme se zabývali návrhem vzducholodního hangáru. Ten navíc ctí půdorysnou stopu dřevěného hangáru, z nějž ve třicátých letech startovaly první lety přes severní pól.

Specifická typologie okořeněná extrémními podmínkami norských Špicberk by mohla působit abstraktně, má však vcelku reálný kontext.

Návrh řeší především několik problémů:
- založení na svahu v arktických podmínkách permafrostu, tedy dotýkat se co nejméně země a udržovat hlavní konstrukce nad zemí kvůli sněhové pokrývce
- překlenutí velkého rozponu přes celý hangár bez vnitřních podpor
- otevírání vrat a návaznost na kolejiště - dráhu sloužící pro přistání / vzlet vzducholodi
- modularita a prefabrikovatelnost konstrukce - přeprava za polární kruh a snadná montáž.

Hangár se dotýká země jen na několika místech - je bodově založen na pilotách přes elastomerová ložiska v podélné ose stavby a kotven táhly po stranách. Celý spočívá na masivním roznášecím ocelovém roštu s vylehčovacími otvory, podobajícímu se trupu lodi či rámu letadla. Směrem vzhůru se konstrukce odlehčuje, rozměry i geometrie struktury se řídí potřebami provozu hangáru a vědeckotechnického zázemí a místními klimatickými podmínkami. Temperované a vytápěné prostory pro ubytování a výzkum, na bázi sklolaminátových prefabrikovaných buněk, jsou vsunuty do rozponu roznášecí trubkové konstrukce „koz“, která spojuje podlahový rošt se střechou z prostorové příhradoviny typu Mero se sklolaminátovou fasádou. Napříč stavbou a jednotlivými typy konstrukce prostupuje užití platónských těles a jejich geometricko-statických výhod.

perspektivní řezopohled příčný
řezopohled podélný_1/2
průhled osový s ustájenou vzducholodí AU-30
axonometrie - nadhled komplet
části konstrukce - explodovaná aonometrie
roznášecí kozy + provoz, zázemí a ubytování v prefabrikovaných sklolaminátových jednotkách / detail spojů
spoje trubkové konstrukce roznášecích koz
modely částí konstrukce 1:5 / 1:50
opakující se díl střechy - Mero konstrukce - dvě poloviny oktagedronu
mero - struktura střechy - násobení polovin oktahedronu
vrata_podhled
mero - struktura střechy - podhled z interieru
pythagoras / konstrukce / modularita / roznášecí kozy