Nádraží v Peci pod Sněžkou

Diplomky 2020 - 2. cena ČKA

Autor: Julie Kopecká

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

Návrh nové železniční zastávky v Peci pod Sněžkou je zasazen do projektu prodloužení železniční trasy v Úpském údolí v Krkonoších z roku 2009. Ukazuje možnosti řešení současného problému se stále přibývajícím turismem a tedy i automobilovou dopravou v horských oblastech. Téměř celá trasa je vedena v tunelu a tudíž i samotné nádraží je zasazené ve svahu. Součástí návrhu jsou také navazující veřejná prostranství a autobusová zastávka společně s novým propojením stanice pomocí lávek.

Nádraží je koncipováno jako jednoduchá dopravní stavba, jejíž náplň jasně stanovuje pravidla a limity, které přímo ovlivňují vzhled stavby. Jedná se o stavbu co nejvíce skrytou ve svahu kopce, která svým neutrálním materiálovým řešením připomíná klasické tzv. dopravní galerie známé ze Švýcarských horských cest.

Tím, že je převážně celá nová trasa vedena tunely, bylo důležité v místě stanice a spojovacího tubusu dostat do stavby co nejvíce světla. Formování fasády je inspirováno starými filmovými okénky, které při vysoké rychlosti otáčení umožňují vidět jednotlivé obrázky jako film. V tomto případě formuje rastr fasády rychlost vlaku - čím jede vlak rychleji, tím je četnost oken menší. Naopak čím více vlak zpomaluje, tím blíže jsou u sebe otvory umístěny. To umožňuje téměř nepřerušovaný pohled z vlaku ven.
Po celé délce je umístěn chodník, který ústí dvěma mosty. Ty odvedou cestující ve správné výšce do míst kam potřebují tak, aby nemuseli nutně scházet do nižšího podlaží.

Zastávka se nachází v centru města a je možné k ní v zimních měsících přijet přímo z lyžařského střediska na lyžích, nebo v létě na kole či pěšky. S tím souvisí i nové autobusové obratiště se zastávkou umístěné nad potokem v těsné blízkosti nádraží. Bývalé autobusové nádraží, je nahrazeno veřejným prostranstvím s novou budovou lanovky spojující centrum města s lyžařským areálem.

pohled na nástupiště
čelní pohled z protějšího svahu
příchod k nástupišti od východní lávky
otevřené vstupní panely
celkový pohled na nádraží
pohled z interiéru
fotografie modelu