Projektivní prostor: Hřbitov bez hrobů

Diplomky 2020 - Čestné uznání poroty

Autor: Blanka Štuříková

Škola: VUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: Ing. arch. MArch. Jan Kristek, Ph.D; Ing. Arch. Jaroslav Sedlák


Po kompletní transformaci lidských ostatků na úrodnou půdu se hrob stává zbytečným.
Zemřelí pozbývají svoji posmrtnou adresu.
Z kulturního hlediska však rituál pohřbívání a symbolická, mentální hodnota hřbitova hraje pro člověka důležitou roli nejen při vyrovnávání se se ztrátou bližního, ale také jako místo konfrontace s naší vlastní konečností, dynamickou jednotou celku.
Návrh pracuje s kulturně podmíněnou představou hřbitova jako obrazu světa.
Se zmizením náhrobků a uren opouští koncepci hřbitov - město mrtvých a reinterpretuje ji jako hřbitov - krajinu.
Ostatky ve formě úrodné zeminy se stávají materiálem pro modelaci biodiverzní kulturní krajiny, místa, kde to žije.

Podstata návrhu spočívá ve využití principu prostorové koláže jako metody utváření prostředí, které svou mnohoznačností umožňuje individuální interpretaci jednotlivcem a vyvolává vzpomínky.

Specifikem technologie posmrtné kompostace je kompletní transformace ostatků, včetně kostí a zubů, na úrodnou půdu za přibližně 30 dní v technologické kompostovací rakvi. Proces spočívá ve vytvoření extrémně příznivé atmosféry pro rozkládající mikroorganismy, které v technologické rakvi za přítomnosti pilin, slámy a korigované vzduchové atmosféry vytvoří teplotu mezi 60 a 70 stupni Celsia a provedou rozklad.
Za cenu určitého odosobnění, proměny materiálních pozůstatků, se tělo posmrtně stává doslova podkladem pro nový život.
Dochází tak ke znovuobnovení kontinuity, přírodního koloběhu života a smrti, které se tak navrací její smysl.
Hřbitovní krajina je záměrně komponovaná jako biodiverzní krajina, a v návaznosti na volbu původních druhů rostlin a dřevin na území České Republiky poskytuje obživu maximálnímu množství živočišných druhů, čímž se areál stává z hlediska ekologické stability prospěšný svému širokému okolí.

Projektivní prostor: Hřbitov bez hrobů
Spočinutí v krajině
Ptačí perspektiva
Průchod hřbitovem: teaser
Průchod hřbitovem: teaser