Rekonstrukce Labskozámeckého pivovaru v Litoměřicích

Diplomky 2020 - Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a ochodu

Autor: Roman Balšán

Škola: UMPRUM

Vedoucí práce: prof. Ing. ak. arch. Jan Šépka

Tato diplomová práce se zabývá revitalizací v Litoměřicích ležícího Labskozámeckého pivovaru.
Důvodem volby tohoto zadání je předpoklad, že dnes chátrající historický pivovar může paradoxně svou případnou transformací vnést do hibernujících a v minulosti ustrnulých Litoměřic soudobý otisk, a být tak iniciátorem nového vývoje.
Labskozámecký pivovar je v Litoměřicích význačná stavba, a to jak svou polohou, tak svou zřetelnou přítomností v panoramatu města. Na pivovar je v této práci nahlíženo v širším regionálním pohledu a celou prací je nesena víra, že tato stavba, díky své případné zdařilé revitalizaci, může pozdvihnout celý přidružený region.

Typologie pivovaru je specifická a tak možností využití těchto staveb je omezené množství. Právě pivovar v Litoměřicích je o to hůře uchopitelný, jelikož jeho velikost v rámci zdejší městské struktury je výjimečná a těžce funkčně naplnitelná. Situaci nepomáhá ani fakt, že skoro polovina prostor pivovaru se nachází v podzemí. Tyto pivovarské sklepy mají velký potenciál, ale je jen omezené množství funkcí, které by tohoto potenciálu mohla využít.

V Litoměřicích je v současné době uvažováno o výjimečném projektu geotermálního vrtu, které by jim zajišťovalo částečnou energetickou nezávislost. Projekt by však mohl městu poskytnout i další možnosti, které s sebou projekt přináší. Litoměřice by vrtu mohly využít na lázeňské účely a tak existuje možnost, že by se staly novým českým lázeňským městem. Tento fakt vnímám jako zásadním motivem pro budoucí formování města a jeho nově vznikající identitu.

Přítomnost lázní by z Litoměřic udělalo významné regionální centrum.

Naskýtá se zde možnost využití budovy pivovaru, kdy by funkce lázní podtrhla kulturní význam takto zachované industriální památky a zároveň mohla adekvátně využít specifických, ale cenných prostor bývalého pivovaru.


Fasáda pivovaru s novými otvory, proporčně vycházející z otvorů původních
Pohled na vstup do lázní
Schody na rozhlenu umístěnou na středové části pivovaru
Recepce se zachováním inudstriálního charakteru
Prostor původní varny s nově umístěným objemem, fungující jako dvoupatrové restaurační zařízení
Vstup do hostince
Druhé patro hostince
Hotelová část s původními trámy a nově vytvořenými lávkami
Vstup do pokoje. Stěna je tvořena skleněnými profility a umožňuje tak osvětlit chodbu pokoje přirozeným světlem.
Hotelová chodba s přirozeným osvětlením
Hotelová chodba s přirozeným osvětlením
Podzemní lázeňská část
Podzemní lázeňská část
Podzemní lázeňská část. Původní klenebná část a nově vytvořená betonová část lázní.
Lázeňské prostory osvětleny světlíky
Lázeňský odpočinkový prostor
Lázně, propojení původního a nového.
Axonometrie