Rekonstrukce a dostavba filmových ateliérů v areálu Horních kasáren v Klecanech

Diplomky 2020 - Zvláštní cena společnosti Zumtobel

Autor: Jakub Vašek

Škola: ČVUT - Fakulta stavební

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

Návrh je v souladu s urbanistickou koncepcí. Objekt je vlivem etapizace plánované zástavby území vystaven dvěma protichůdných situacím.V prvním případě je lokalita postupně dostavěna, vzniká náměstí a severní část objektu se stává jeho součástí. V druhém případě dojde k transformaci pouze filmových ateliérů a okolní území zůstane v nezměněné a neutěšené podobě. Navržený objekt svým urbanistickým pojetím a architektonickou formou na tyto obě situace reaguje a je na ně připraven. Tomuto stavu vzdoruje záměrným nedefinováním hlavního vstupu, objekt je zkrátka přístupný z vícero stran. Objekt je uzavřený a zároveň otevřený vůči svému okolí. Není akcentován žádný výhled či průhled. Fasáda z copilitu vytváří jakousi záclonu, mlžný opar, který pozorovatelům pouze nastiňuje to, co se odehrává na druhé straně. Provozně lze objekt rozdělit do tří základních celků. Ateliéry a jejich zázemí, kreativní centrum a hostel. Ateliéry se skládají ze čtyř prostor různých dimenzí určených pro natáčení. V halových objektech se nachází zázemí administrativní a technické. Tyto prostory jsou řešeny systémem “dům v domě”. Zejména kvůli zachování velkorysosti halových prostor a snížením provozních nákladů. Kreativní centrum nabízí spojnici mezi filmovými ateliéry a veřejností. Mělo by poskytovat edukativní a kulturně - společenskou náplň s orientací na film a věci jemu blízké. Objekt hostelu je určen pro potřeby zaměstnanců či návštěvníků. Přestože svým charakterem se ateliéry mohou blížit spíše průmyslovým stavbám není rozhodně na místě jakákoliv rezignace na vztah ke svému okolí a kvalitu veřejného prostoru. Ba naopak, vzhledem ke částečné uzavřenosti je žádoucí, aby se kolemjdoucí dostali, co nejblíže a měli možnost zde trávit volný čas.

Kreativní centrum a malý ateliér
Piazzetta
Hostel
Administrativa a nahrávací studio
Boxy ve velké hale
Box - dílna
Kreativní centrum
Kreativní centrum a malý ateliér
Velký ateliér
Kavárna