Vodní dílo Fláje

Diplomky 2020 - Zvláštní cena společnosti Cegra

Autor: Tomáš Pevný

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

V Krušných horách, klidná horská krajina ukrývá technický skvost. Zdejší přehrada Fláje má něco, co jen tak někde nenajdeme, a sice hrázní těleso pilířového typu. Betonový obr zadržující ohromnou masu vody nenápadně vsazen do krajiny. Óda betonových konstrukcí.

Na první pohled jednolitá betonová plocha klame tělem. Ve skutečnosti uvnitř najdeme velkorysý uzavřený prostor. Práce je snahou o ideového řešení nezvyklým prostorům uvnitř hráze a možná prostor pro diskuzi jak nakládat s podobnými technickými díly. Impozantní kolos sám poutá pozornost a byla by škoda přebít jeho sílu. Není nutné přikládat architektonickým prvkům nepřiměřený význam, samotná přehrada je velmi silnou strukturou. Její obraz by měl dominovat prostředí, do kterého je vsazen.

Vnitřní prostor zde dýchá jakoby jinak, zdá se světem uvnitř světa jiného, a přitom rozrušující to venku. Prostor, jehož umístění je bezmístné, existující samo o sobě nezávisle na okolní krajině. Je prostorem v sobě uzavřeným, a zároveň vydán nekonečnu. Prostor je svým způsobem „jiný“. Jiný významem rušivého, nekompatibilního, protichůdného. Reálné místo, situované mimo normalitu společnosti, třebaže jednoznačně lokalizované. Samo těleso vytváří napětí, vytváří neklid související s prostorem, nikoli časem. Voda je původem života, hráz je potom hranicí, předělem lidského ducha a světské společnosti.

Stavbám vodních děl často ustupuje existující zástavba, vlastně nahrazena novou stopou. Voda se stává překrývkou toho, co pohltila. Přehrada se stává schránkou, nesoucí lidský zásah. Připomínkou toho, co zde kdysi bylo. Nezávislou času a prostoru.

Husté lesy a neexistující zástavba - místo vyzařuje zvláštní klid a napětí současně. Při vnitřním prozkoumání dutin uvnitř, zase člověku vyvstane na mysl gotický chrám. Kombinace sakrálního charakteru prázdných „nádob“ s panenskou přírodou, mě tak přivedla k ideji hřbitovního prostoru.

Vzdušní líc vodního díla Fláje
Detail věží (komunikační jádro a světlík)
Detail věží z pohledu vodní plochy
Smuteční síň
Kolumbárium
Stylizace pohledu na vzdušní líc hráze