2021

Přihlášky můžete posílat až do 30. září 2021.

Přehlídka diplomových prací je soutěž České komory architektů určená pro čerstvé absolventy vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu.

Přihlásit se do ní mohou všichni zájemci, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na škole s uznaným a příbuzným vzděláním.

Cílem přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického vzdělávání.

22.

1. června 2021 – vyhlášení soutěže

30. září 2021 – odevzdání přihlášek

Každý rok představenstvo ČKA vybírá novou porotu z řad architektů, akademiků a teoretiků architektury.

Porotci 22. ročníku jsou:

Ing. Jakub Chvojka
Ing. arch. MgA. Petr Janda
Mgr. Karolína Jirkalová
Ing. arch. Hana Maršíková
Ing. arch. Jiří Opočenský

Požadovaná soutěžní dokumentace

1. Textová část

Textová část obsahuje průvodní zprávu v českém jazyce a anotaci v anglickém jazyce.

Průvodní zprávu v českém jazyce zpracujte v maximálním rozsahu 1900 znaků včetně mezer.

Anotaci v anglickém jazyce zpracujte v maximálním rozsahu 800 znaků včetně mezer.

2. Obrazové podklady

V druhé části přihlášky nahrajete obrazové podklady vašeho projektu. Tyto podklady budou k dispozici porotě a budou hlavní náplní soutěžního webu. Nejlépe se zobrazí obrázky v poměru stran 16:9 a minimálním rozlišení 1920 x 1080. Povolené formáty jsou JPG nebo PNG.

3. Podklady pro soutěžní panely:

Hlavním materiálem pro rozhodování poroty jsou dva A1 plakáty. Na každém plakátu je jednotná hlavička a patička s údaji z první části přihlášky. Pod hlavičkou je prostor pro grafickou prezentaci vašeho projektu.

První a hlavní panel by měl obsáhnout kompletní diplomovou práci včetně krátké autorské zprávy v českém a anglickém jazyce. Na druhém doplňkovém panelu by měla být diplomová práce blíže specifikovaná (skicy, řezy, situace apod.)

Vzhled hlavičky a patičky je znázorněný na přiložené šabloně.

Náhled na šablonu, kterou na základě vašich dat vytvoří systém.

Ceny a odměny

První místo

Finanční odměna ve výši 50 000 Kč a návštěva centrály společnosti Zumtobel v rakouském Dornbirnu spojená s prohlídkou Light Fora. Dále pak předplatné časopisů Architekt+ a ASB.

Druhé místo

Finanční odměna ve výši 30 000 Kč a předplatné časopisů Architekt+ a ASB.

Třetí místo

Finanční odměna ve výši 20 000 Kč a předplatné časopisů Architekt+ a ASB.

Zvláštní ceny partnerů

Ministerstva průmyslu a obchodu – notebook.

Česká centra – týdenní rezidenční stáž v jednom z evropských center.

Cegra – licence software ArchiCAD verze 24.

Heluz – mediální prostor pro prezentaci práce na portálu archSPACE v hodnotě 55 000 Kč.

Zumtobel - návštěva centrály společnosti Zumtobel v rakouském Dornbirnu spojená s prohlídkou Light Fora.