Fragmentovaná galerie

Diplomky 2022 - Zvláštní cena společnosti Cegra

Autor: Jakub Kuchař

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch

Zařazeno do soutěže o cenu Kaplicky Internship

Projekt vychází ze zkoumání okružních linií a jejich vztahu k městu. Toto bádání mě dovedlo k pozůstatkům pražských barokních hradeb, jejichž část ve své práci rehabilituji a tím zpřístupňuji zpustošenou trojici bastinů sv. Václava, sv. Benedikta a Panny Marie. Na nich navrhuji park a galerii. Ta je fragmentována na tři části, které umísťuji do zachovaných zemních náspů. Tím katalizuji o dnes aktivity chudou ulici Jelení, která obchází severní stranu Pražského hradu. V širším městském měřítku zalátávám děravé místo mezi Letenskou plání a Strahovem, ale také mezi Dejvicemi a Pražským hradem.
Samotnou galerií přináším do Prahy nový koncept výstavních prostor. Galerii, jejíž výstavní okruh je doplněn o cestu parkem. Galerii, která se přelévá do veřejného prostoru a která jej svými exponáty obohacuje. Galerii tvořenou třemi stavbami, které spolu souvisí, ale které mohou fungovat nezávysle na sobě, kdy každá z nich zprostředkovává jiný druh výstavních prostor pro konání trvalých a dočasných výstav, pro umístění venkovních exponánů nebo pro provoz uměleckých ateliérů a jejich prezentaci.
Umístění hmot galerie se různí ve vztahu k dochovanému stavu bastionů. První z nich vybíhá nad bastion sv. Václava a tvoří pomyslný můstek mezi tím co je uvnitř hradeb a tím co je za. Druhá stavba je zahloubena do zarovnaného terénního náspu bastionu sv. Benedikta a zpřístupňuje jeho střed. Třetí stavba formuje záliv veřejného prostoru, který se přelývá do zbytků bastionu Panny Marie.
Park, který galerii obklopuje, pracuje s kontrastem plna a prázda. Bastiony jsou transformovány v pomyslné nádoby hustě osázené vzrostlými stromy a podrostem. Naproti tomu prostor pod bastiony je pokryt vysokými travinami a kvetoucími trvalkami tak, aby byla podpořena dominance hmot bastionů a zdůrazněna rozdílnost světů pod a nad hradbami.

Celková axonometrie
Celková situace
Bastion sv. Václava / Můstek
Bastion sv. Benedikta / Důlek
Bastion Panny Marie / Záliv
Vizualizace hlavního vstupu
Vizualizace výstavního sálu
Můstek / Půdorysy
Můstek / Půdorysy
Můstek / Řez A-A'
Můstek / Řez B-B'
Můstek / Východní pohled
Můstek / Jižní pohled
Důlek + Záliv / Půdorysy
Důlek / Řez C-C'
Důlek / Jižní pohled
Záliv / Řez D-D'
Záliv / Řez E-E'
Záliv / Jižní pohled