Městské koupele, Boskovice

Diplomky 2022 - Zvláštní cena společnosti Zumtobel

Autor: Klára Pavelková

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: Ing. arch. Vojtěch Sosna

Boskovická židovská čtvrť propůjčuje svojí atmosférou charakter celému městu. Zdejší ulice díky výstavbě v kopci působí rozmanitým dojmem a mají bohatou historii. Židovské město patřilo k nejvýznamnějším své doby a prošlo taky hned několika katastrofálními událostmi. Šlo zejména o požáry, které čtvrť neustále měnily, až do dnešní, převážné klasicistní podoby.

Pro podporu kompaktnosti a rozvoje lokality byla navržena nová zástavba. V úctě k minulosti se nese ve stopách zástavby historické. Jejím cílem je scelení ulic v charakteru již stávajících objektů a v zájmu budoucích návrhů s ohledem na zdejší památkovou zónu. Dalším úkolem je přinést do zdejších ulic více života a turistického ruchu, jak se vedení města již samo snaží.

Pro podporu zdejší kultury byly navrženy koupele. Stavba je navržena v místě vyhořelých mužských lázní a v sousedství ženských lázní, navazuje tak na tradici místa. Hmotové řešení bylo navrhováno s ohledem na okolní prostory, které vytváří. Z obytné zástavby vystupuje podobně, jako blízké ženské lázně či obecní dům, zároveň se ale snaží nenarušit místní kompozici. Jednotlivé koupele jsou umístěny v podzemí, stejně jako tomu bývalo u židovských mikví. V dalších patrech je umístěna kavárna a sauny. Domem prochází atrium, od bazénu v podzemí směřuje k bazénu střešnímu s proskleným dnem, na zdech tak vytváří obrazce hra vody se sluncem. Střešní bazén zároveň poskytuje výhled na celou čtvrť.

urbanismus, nově navržené hmoty
urbanismus, výkresy
urbanismus, příklad jednotlivě řešených částí
urbanismus, příklad jednotlivě řešených částí
koupele, situace
koupele, půdorysy