NEBOURAT ! - Adaptace administrativní budovy Merkuria ze 70. let na hybridní - multifunkční dům

Diplomky 2022 - Zvláštní cena Českých center

Autor: Jakub Kender

Škola: AVU

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Miroslav Šik, ETHZ arch. B.S.A SIA Dr.h.c.

Zařazeno do soutěže o cenu Kaplicky Internship

Diplomová práce se zabývá adaptací administrativní budovy podniku zahraničního obchodu Merkuria ze 70. let 20. století. Práce se věnuje aktuálně diskutovanému tématu demolice staveb z období brutalismu. Tato architektura je často spojována s tehdejším politickým režimem v Československu, který ve značné části společnosti vyvolává především negativní pocity. Unáhlené odstraňování těchto staveb a jejich nahrazování novými, z architektonického hlediska často velmi spornými objekty, postupně stírá stavební kulturu tohoto období. Stejně tak má být v blízké budoucnosti zbourána budova Merkuria a nahrazena novou „administračkou“.

Jedná se o hybridní transformaci původně monofunkční administrativní budovy na polyfunkční objekt kombinující veřejný parter, kanceláře a anonymní i kolektivní bydlení s mnohotvárnou obytnou skladbou. Navzdory změně funkce si budova zachovává svůj původní brutalistický výraz, který je ozvláštněný dobovými prvky. Odstraněním tmavého centrálního jádra vzniklo v srdci budovy otevřené atrium s galerií. Čtyři nová schodiště obsluhují jak centrální věž s pronajímatelnými kancelářskými a ateliérovými prostory, tak boční kostky, které jsou změnou dispozice přizpůsobeny pro clustrové bydlení.

Návrh respektuje původní konstrukční systém betonového skeletu, do kterého vkládá po obvodu budovy jednotlivé soukromé bytové jednotky: 1+kk pro studenty nebo singles, 2+kk pro páry nebo 3+kk pro mladou rodinu či přátele. Variabilita typologie bydlení nabízí možnost změny v závislosti na požadavcích investora. Bydlení je navrženo v kolektivní „clusterové“ formě, ať už pro družstvo, komunitu nebo jako studentské bydlení. Polosoukromné prostory pro obyvatele clustru - kuchyně a obývacího pokoje s terasou jsou orientovány do zálivú bočních kostek. Dům funguje jako celek a nabízí svým obyvatelům místo k bydlení, práci, sportu i společenským aktivitám.

západní pohled z ulice Argentinská - centrální kancelářská věž a boční obytné kostky
nové centrální atrium - na místě původního komunikačního jádra
perspektivní řez - nové atrium spojující všechna podlaží
původní stav - Podnik zahraničního obchodu Merkuria , Praha 7 Holešovice
situace - navrhovaný stav
bourané / nové konstrukce
původní stav - typické patro (monofunkční administrativní objekt)
navrhovaný stav - typické patro (hybrid: centrálni kancelářská věž, postraní obytné kostky pro clustrové bydlení)
schéma variability bytů v původním konstrukčním rastru domu 6 x 6,3 m
cluster - detail
variabilita využití atria pro společenské akce
axonometrie - navrhovaný stav - rezidenční zelené střechy s pergolami a střešním hřištěm
jižní pohled z nově navrženého parku