ÚBOČ.34 Institut Paměti národa

Diplomky 2022 - 3. cena ČKA

Autor: David Foud

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

Tématem návrhu je příběh. Příběh rodiny a jejich statku, který je tichým pamětníkem a posloužil pro návrh Institutu Paměti národa, aby vyprávěl příběhy 20. století. Institut Paměti národa pro Plzeňský kraj je umístěn do venkovské usedlosti čp. 34 v obci Úboč na Domažlicku, která patřila rodině statkářů Mastných, proti nimž byl v 50. letech 20. století veden monstrproces, který skončil zabavením statku ve prospěch JZD a jejich uvězněním. Statek se do dnešních dnů dochoval v původním stavu z 30. let 20. století, i přes využívání celé usedlosti JZD.

Pro návrh byl zvolen přístup, který uchovává autenticitu statku jako hlavního nositele paměti místa. Dochází ke konverzi jednotlivých stávajících staveb, ale zároveň zůstává zachován původní vzhled objektů bez výrazných vnějších zásahů. Stávající objekty jsou doplněny o nové podzemní i nadzemními stavby koncipované do jednoduchých forem, které propojují obytné a hospodářské objekty do jednoho celku a navyšují prostorové kapacity.

Projekt Úboč.34 představuje místo, které slouží ke vzdělávání, setkávání a konání kulturních událostí. Zahrnuje plochy pro expozici Institutu Paměti národa, která vypráví regionální příběhy z 20. století, včetně osudu tohoto statku, za využití audiovizuálních prostředků. Nabízí možnost krátkodobého ubytování pro studenty základních a středních škol. Obsahuje prostory pro pořádání přednášek, workshopů a divadel.

Vstupní branou přímo do dvora, přední pohled.
Axonometrie.
Po vstupu do dvora.
Staré x Nové.
Venkovní auditorium s průhledem do expozice.
Vstupní budova s prodejnou knih.
Expoziční část pod dvorem.
Dříve stáje, dnes expozice Institutu Paměti národa.
Ve stodole vestavba, pro bydlení, výuku a zázemí.
Vnitřní auditorium ukryté ve vestavbě stodoly.
Zahrada usedlosti, ovocný sad, místo odpočinku, venkovních programů.