Komunitní centrum Tržnice

Diplomky 2023 - Zvláštní cena společnosti Heluz Čestné uznání

Autor: Laura Izabela Lukáčová

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: MgA. Ondřej Císler, Ph.D., Ing. arch. MgA. Miroslav Pazdera

Zařazeno do soutěže o cenu Kaplicky Internship

Práca sa zaoberá adaptáciou a dostavbou priestorov bývalej Žižkovskej tržnice. Skúma existujúcu štruktúru, rozpoznáva hodnotné, nosné. Tržnica pod vplyvom mnoha prestavieb a nánosov v sebe nenesie mnoho pôvodných prvkov. Avšak samotnou hodnotou je priestorová štruktúra, 13 m široká a 60 m dlhá hala, ktorá v sebe uchováva pamäť miesta. Návrh skúma možné využitie, témou sa stáva komunitné centrum s dielňami. Cieľom je vytvoriť nový vzťažný bod, miesto otvorené širokej verejnosti, kde ľudia môžu tráviť kľudne aj celý deň, prácou, výukou či odpočinkom.
Budovy tržnice dnes pôsobia mierne zanedbaným dojmom a jej existenciu pripomína už len strhaný nápis ´Tržnice´ na pôvodnej administratívnej budove. V priestoroch bývalej tržnej haly sa dnes nachádza relax centrum-bowling-thajské masáže, ktoré vznikli v rámci rozsiahlej prestavby na začiatku nultých rokov. K hale sa snažím pristupovať citlivo, očisťujem ju od nánosov minulých desaťročí, navraciam strešné svetlíky a okná v bočných stenách. Hudobný klub Storm v suteréne zachovávam, vytváram mu nový vstup orientovaný smerom do dvora, veľkorysý a nápadný.
Pred halu predstavujem subtilný objekt, predsieň, ktorá do seba pojíma niekoľko funkcií tak, aby bolo možné halu využiť a zároveň zachovať jej charakter. Predsieň je poňatá ako rôznorodý priestor, kde je možné venovať sa kľudnej práci, odpočinku alebo len pozorovať práce v dielni. Komunitná dielňa funguje ako viacúčelová dielňa, ktorá plní praktickú aj vzdelávaciu úlohu. Do ulice Koněvova umiestňujem novostavbu komunitného centra. Spolu s dielňami vymedzujú nové verejné priestranstvo -plac/komunitný dvor- do ktorého môžu v letných mesiacoch rozšírovať svoje aktivity. Komunitného centrum je navrhnuté ako pragmatická štruktúra, utilitárna forma, ktorá dokáže poňať niekoľko funkcií, zahŕňa v sebe komunitnú kaviareň, multifunkčný sál, zázemie pre spolky, učebny a strešnú terasu.


čelný pohľad na komunitné centrum
pohľad z ulice Koněvova
podľad do interiéru komunitného centra
strešná terasa
pohľad smerom od Žižkovskej Highline
pohľad do interiéru verandy