Nová Nová Palmovka

Diplomky 2023 - Zvláštní cena společnosti Zumtobel

Autor: Marko Čambor

Škola: UMPRUM

Vedoucí práce: prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka a Ing. arch Miroslava Gulbisová

Projekt Nová Palmovka se zaměřuje na adaptaci objektu Nová Palmovka v pražské Libni. Vytvořil jsem zadání této adaptace pomocí participativního plánování. Kvantitativní metodou dotazníků, která se zaměřovala na otázky občanské vybavenosti, odhalila významnou poptávku po komerčních a kulturních službách. Absence těchto služeb je výsledkem dlouhodobě nekoncepčního rozvoje této lokality. I Nová Palmovka může spadat do tohoto trendu. V současnosti se připravují koncepční studie na úpravu tohoto objektu na sídlo Evropské kosmické agentury (EUSPA). Je důležité, aby evropské instituce existovaly napříč zeměmi EU, avšak Nová Palmovka je příliš významná na to, aby se stala izolovaným titánem v novém urbanistickém rozvoji celé lokality. Samotná existence tohoto projektu svědčí o aroganci veřejné moci a neochotě našich „zástupců“ podílet se na veřejném zájmu. Přenechání celého objektu EUSPA, přes veškerou prestiž a vznešené poslání, by bylo stejným gestem. Další část Libně by byla vytržena z mapy, stejně jako mnoho jiných. Proto se prostřednictvím tohoto projektu snažím vyzvat k nalezení symbiózy mezi státními zájmy a potřebami místních. Věřím, že syntézou těchto zájmů je možné nalézt nová řešení, která mohou prospět všem.
Návrh adaptace vychází z principů udržitelnosti, samostatnosti a životaschopnosti. Zakládá si na konceptu soběstačného objektu, který spolupracuje se svou lokalitou. Udržitelnost je klíčovou podmínkou, která zahrnuje ponechání objektu v původní podobě a pouze přidávat prvky. Samostatnost objektu se týká energetiky a provozu, zatímco samostatnost lokality se zaměřuje na uspokojení potřeb obyvatel. Životaschopnost se projevuje v možnostech přizpůsobení se v čase. Projekt slouží jako fyzická občanská platforma, která poskytuje sídlo pro komerční a kulturní aktivity, kde se mohou prolínat místní potřeby s mezinárodními zájmy. Společný dialog pro lepší budoucnost.

Čelo, nové náměstí
Navrhovaná situace
Axonometrie jihozápadní
Pohled z ulice Sokolovská
Jižní fasáda
Vstup do tržnice z nové ulice
Tržnice horní
Tržnice spodní
Jídelna
Lobby 2NP