Production of Food

Diplomky 2023 - 3. cena ČKA

Autor: Martin Stupka

Škola: UMPRUM

Vedoucí práce: prof. Ing. ak. arch. Jan Šépka

Diplomová práce se zabývá potravinovou produkcí ve vztahu k městskému prostředí. Odkrývá alternativy ke stávajícím potravinovým systémům. Klade si za cíl posoudit a nastínit možné scénáře budoucího vývoje pěstování potravin ve městě. K tomu by měl posloužit (ne)využívaný vnitroblok. Vnitrobloky vnímám jako velkou prostorovou rezervu v centru měst, na kterých by se dalo městské zemědělství provozovat.

Komunitní kavárna
Zahrádka
Knihovna
Pohled z houpací sítě
Procházka
Pěstování rajčat
Pivo limo
Dílna
Celkový pohled na vnitroblok