Promised 5. května

Diplomky 2023 - 1. cena ČKA

Autor: Dominik Vácha

Škola: AVU

Vedoucí práce: Prof. Miroslav Šik, Dr. h. c.

Zařazeno do soutěže o cenu Kaplicky Internship

Promised 5. května je součástí kolektivního návrhu PROMISED PANKRÁC - nového pražského plnohodnotného sub-centra. Dnešní Pankrác je čtvrť zničená automobilovým provozem a sídly korporací v mrakodrapech, kde zdánlivě jediná možnost trávení volného času je v obřím nákupním centru. Jak by ale mohlo mětské prostředí vypadat, kdybychom se přestali k životnímu prostředí chovat jako ke zdroji, a začali respektovat zemi jako domov, který sdílíme s ostatními lidmi, rostlinami a jinými bytostmi ve vzájemné symbióze?

Navrhuji na Pakráci podél nové třídy 5. května městský blok pro 3000 obyvatel. Blok je výsledkem hledání vhodné typologie zástavby pro 21. století, ve kterém se dramaticky proměňují potřeby v souvislosti se zesilující klimatickou krizí. Lidské měřítko, spolupráce, důraz na komunitu, adaptabilitu a resilienci jsou hodnoty, které se pokouším do bloku aplikovat. Předpokladem k tomu je proměna městské mobility a úprava některých stávajících normativů a předpisů, které takovou výstavbu dnes neumožňují. Promised Pankrác je o bydlení, práci a trávení volného času, které je trvale udržitené a slučitelné s principy nerůstové ekonomiky.

Kromě „sustainability“ environmentální pro mě byla rozhodujícím motivem také sociální a ekonomická udržitelnost. Navrhl jsem bytové domy s velkou hustotou zastavění. Domy s nájemními byty, bez podzemních podlaží, které se otáčí kolem komunity definujících dvorů a s přístupnými střešními zahradami. Výsledkem návrhu má být typ blokové zástavby, který se dá zevšeobecnit a aplikovat v obměnách i na jiné zastavitelné oblasti v Praze.

Nová typologie hustého mětského bloku "Mid rise, high density"
Promised Panrkác - nové pražské subcentrum
řešené území kolektivního návrhu
kodex - principy návrhu
rozdělení kolektivního návrhu na části
řešená část - ulice 5. května (součást severojižní magistrály)
fotodokumentace stavu
axonometrie stávající podoba
axonometire navrženého bloku
bulvár 5. května
zelený pás
ulička
ulice Fráni Zemínové
situace
půdorys
půdorysy vybraných domů - prověření typologie
dvůr
ukázka "detailu" - pro každou ulici v území byl zpracován řez a detailní návrh povrchů, každé prostranství má jedinečnou atmosféru, která je ale složená ze známých prvků
součástí práce je navržená regulace v řešené části - blok má být složený z domů různých investorů včetně družstev a městských nájemních bytů
fotka společného modelu