Vodní dílo Fláje

Diplomky 2023 - Zvláštní cena Českých center

Autor: Adam Zajaček

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

Zařazeno do soutěže o cenu Kaplicky Internship


Není v současném světě omílaná podstata pravdivosti již vyčerpána? Není přetvářka naopak odsuzovanou součástí lidské podstaty, která ale hledá balanc? Balanc mezi lidmi samotnými, ale i nároky člověka a prostředí okolo.

Práce zkoumá možnosti synergie kulturních a technologických potenciálů vodního díla Fláje. Hledá přístup, jak vstoupit s objektem datového centra do horské krajiny Krušných hor, který by umožnil rozvoj místa se zachováním současných hodnot včetně unikátní přehrady a zároveň byl schopný zajistit obnovu přírodní celistvosti lokality. Datové centrum jako nepředstavitelná zátěž a současně nevyhnutelný objekt lidského bytí.

Návrh sestává ze dvou části. Stávající hrázní těleso - specifické dutiny s úpravou pro potřeby vystavování a nové - datacentrum ve společné obálce - umělé skále.

Charakteristická obálka je parametricky generována kombinací naskenovaných vzorků skalních masivů v rádiusu 20 km. Funkčně i vizuálně tak zaceluje narušené území a vytváří tak romantický konstrukt dávno zmizelého temného lesa, bájného Mirihwidu. Novou přírodu.

Když nikde nic nebude, bude někde něco?

Nikde nic, Fláje
Území nové přírody, ...
... kde se kloubí nové potřeby a staré hodnoty.
Nechat místo zdivočet, ne ve smyslu návratu do minulosti, nýbrž jako romantický konstrukt zaniklé krajiny.
Vizualita objektu z exteriéru do interiéru představující gradient významů a vlastností mezi přírodou a člověkem. Ze světla ...
... do tmy.
Opravdu chceme vidět z oken pravdu?