Kontinuita stárnutí

Diplomky 2023 - Zvláštní cena společnosti Cegra

Autor: Klarisa Ach-Hübner

Škola: VUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Hora

Práce se zabývá alternativním řešením současné podoby zdravotní a sociální péče o seniory. Naráží na problém přílišné specializace péče, kvůli které se zhoršující se stav klienta odráží na nutnosti častější změny prostředí.

Práce navazuje na předdiplomní projekt, jenž zkoumal rozdíly mezi různými typy péče. Tam, kde je to smysluplné, navrhuje skloubit jednotlivé typy péče do koherentního celku – stabilního domova. Ten nabízí kontinuitu péče, stálost vztahů mezi klienty a zároveň k personálu a neměnnost prostředí.

Stabilní domov je představen v podobě obecněji aplikovatelné typologie a následně otestován na konkrétním návrhu domova na náměstí Míru v Brně.

charakteristický klastr pokojů vytvářející samostatnou jednotku
základní struktura péče o seniory v ČR
možnosti využití pokojů v závislosti na stavu obyvatele/klienta
1NP
2NP
3NP
1PP
axonometrie domova
situace
zimní zahrada přiléhající k sdílenému prostoru domova
možnost využití prostoru pokoje
ukázka z předdiplomního projektu
ukázka z předdiplomního projektu
ukázka z předdiplomního projektu