Podmínky

Přihlášky můžete posílat až do 31. července.

Přehlídka diplomových prací je soutěž České komory architektů určená pro čerstvé absolventy vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu.

Přihlásit se do ní mohou všichni zájemci, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na škole s uznaným a příbuzným vzděláním .

Cílem přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického vzdělávání.

Obecné informace o soutěži >

25.

2. dubna – vyhlášení soutěže

31. července – odevzdání přihlášek

2. prosince – vyhlášení výsledků

Porotci 25. ročníku

Ing. arch. Lukáš Ehl
Arch. Marco Maio
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
Ing. Jana Pyšková
Mgr. Karolína Vránková

Požadovaná soutěžní dokumentace

1. Textová část

Textová část obsahuje průvodní zprávu v českém jazyce a anotaci v anglickém jazyce.

Průvodní zprávu v českém jazyce zpracujte v maximálním rozsahu 1900 znaků včetně mezer.

Anotaci v anglickém jazyce zpracujte v maximálním rozsahu 800 znaků včetně mezer.

2. Obrazové podklady

V druhé části přihlášky nahrajete obrazové podklady vašeho projektu. Tyto podklady budou k dispozici porotě a budou hlavní náplní soutěžního webu. Nejlépe se zobrazí obrázky v poměru stran 16:9 a minimálním rozlišení 1920 x 1080. Povolené formáty jsou JPG nebo PNG.

3. Podklady pro soutěžní panely:

Hlavním materiálem pro rozhodování poroty jsou dva A1 plakáty. Na každém plakátu je jednotná hlavička a patička s údaji z první části přihlášky. Pod hlavičkou je prostor pro grafickou prezentaci vašeho projektu.

První a hlavní panel by měl obsáhnout kompletní diplomovou práci včetně krátké autorské zprávy v českém a anglickém jazyce. Na druhém doplňkovém panelu by měla být diplomová práce blíže specifikovaná (skicy, řezy, situace apod.)

Vzhled hlavičky a patičky je znázorněný na přiložené šabloně.

Náhled na šablonu, kterou na základě vašich dat vytvoří systém.

Seznam škol ze kterých se můžu hlásit

 • Architectural Institute in Prague
 • České vysoké učení technické v Praze
  fakulta architektury, fakulta stavební
 • Vysoké učení technické v Brně
  fakulta architektury, fakulta stavební
 • Technická univerzita v Liberci
  fakulta umění a architektury
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  fakulta stavební
 • Mendelova univerzita v Brně
  zahradnická fakulta
 • Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
  fakulta agrobiologie, potravinářských a přírodních zdrojů, fakulta životního prostředí

Kontakt pro soutěžící

Marek Job
marek.job@cka.cz

Kompletní soutěžní podmínky Diplomek v PDF >

Kompletní soutěžní podmínky Kaplicky Internship v PDF >