Dva tisíce osmdesát čtyři

Diplomky 2021 - 1. cena ČKA

Autor: Eva Truncová

Škola: VUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: Ing. arch. MArch Jan Kristek, PhD., Ing. arch. Jaroslav Sedlák

Cílem práce je najít a navrhnout alternativní řešení k developerskému záměru na parcele brownfieldu bývalé továrny Kras v Brně. V této lokalitě se v současné době začíná stavět polyfunkční bytový komplex implikující všechny současné „trendy“ developerské výstavby. Motivací mi byla myšlenka, jestli existuje a jaká je podoba lokální alternativy k této logice developmentu.
Ať už se to děje vědomě, nebo to vyplývá ze současných požadavků na veřejný prostor, které málokdo zpochybňuje, prostor je vystavěn tak, aby splňoval nároky na přehlednost, absolutní transparenci a jednoduchou kontrolovatelnost domněle implikující bezpečí. Druhým způsobem kontroly, který taktéž přinesla moderna, je kontrola vnitřního klimatu prostřednictvím mechanického managementu prostředí, respektive prostřednictvím využití energie fosilních paliv k vytápění, chlazení a větrání. Současné požadavky na komfort vnitřního prostředí předpokládají konstantně a homogenně temperované prostředí bez ohledu na vnější klima nebo roční dobu.
Oba režimy kontroly prostupují všemi měřítky městského prostředí a mají přímý vliv na jeho organizaci, formu a především na režimy jeho užívání.
Developerské firmy a jimi pověření architekti opakují prověřené obchodní modely bez většího ohledu na kontext místa a začleňují tuto “logiku kontroly” do svých staveb a jejich okolí. Bytové soubory jsou plánovány jako jeden celek s rigidní strukturou a jen minimální možností jejich pozdější alterace. Doména kontroly prostupuje z veřejného prostoru až ke dveřím jednotky bytu. V interiéru se sociální kontrola mění na totální kontrolu vnitřního klimatu bytu, kde se stírají hranice mezi jednotlivými ročními obdobími a dnem a nocí.
Návrh hledá alternativní způsoby plánování území a navrhování budov. Zabývá otázkou vztahu mezi stavbou, jejím okolím, platnými regulacemi a energetickou efektivností společně s myšlenkou adaptivního bydlení.

Pohled na parcelu z ulice Rybářská.
Foto lokality. Na parcele se nachází fragmenty bývalé textilní továrny, které projekt zapracovává jako lokální kolorit.
Fragment zdi / koncepční koláž
Fragmenty parovodu na parcele / koncepční koláž
Hledání vhodné strategie zástavby pomocí generativního algoritmu.
Schéma adaptivního vnitřního klimatu bytu.
Obývání bytu v zimním období.
Obývání bytu v zimním období
Obývání bytu v letním období.
Obývání bytu v letním období.
Axonometrický pohledořez.
Detail variabilního fasádního panelu nabízející různé míry transparence.
Detail vizualizace materiálu.
Detail vizualizace materiálu.
Detail vizualizace materiálu.
Detail vizualizace materiálu.
Schéma možného řešení konstrukce.
Foto modelu. Nově řešená oblast je uvažována bez automobilové dopravy se systémem sdílených aut. Dopravní obslužnost je regulována na nezbytné minumum.