Město Sídliště. Prefabrikované domovy

Diplomky 2021 - 2. cena ČKA

Autor: Alžběta Pomahačová

Škola: AVU

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Miroslav Šik, dr. h. c.

Diplomová práce Prefabrikované domovy reprezentuje téma bydlení v rámci společného zájmu studentů Školy architektury – fenoménu československých modernistických sídlišť. Návrh na příkladu vybraného panelového domu T1 v pražských Bohnicích zkoumá míru a kvalitu, ve které se podařilo uskutečnit utopii minimálního obytného standardu pro všechny bez rozdílu. Práce hledá možnosti rekonstrukce domu v mantinelech kulturně sociálního kontextu sídliště, v možnostech dané konstrukce, i v širších souvislostech pražského panoramatu.

Základní ambicí se stala motivace zkoumat původní obecná východiska vzniku modernistických sídlišť. Samotný výběr konkrétního paneláku se stal součástí návrhu. Prim hrál dojem, který T1 po prvním náhodném setkání v Bohnicích zanechal. Impozantní velikost, krajina fasády, patchwork, kopilitová věž, bezprostřední síla domu z autorské tvorby architekta Zdeňka Jakubce. Dále stísněný zážitek uvnitř domu a impozantní pohled ven z jeho oken do příměstské krajiny, která obklopuje prstenec pražských sídlišť. Záměrem se stala konfrontace současného estetického i konstrukčního stavu domu, kvalit jeho soukromých i společných prostor s dnešními nároky na bydlení.

Co je to soudobý domov? A jak žít lépe v paneláku? Stěžejní bylo zjistit, kde stará konstrukce omezuje a kde jsou její kvality. Nebát se bourat, přistavit, i zachovat. Dát nadechnout mezi přísným rastrem panelových stěn. Šance pro obyvatele domu získat nový prostor, který nebude svým názvem podmiňovat konktréní akci. Myšlenka obrazu rozšíření domu vychází z jeho chápání jako betonové prefabrikované skládačky. Nová kontrukce lodžie poskytne, co chybí, a svou strukturou znovu ukáže dlouho schované – rytmus panelových stěn a horizontálních desek. Z domu zmizí staré levné nánosy, objeví se pestrost bydlení, mix obyvatel i funkcí v domě. Vzniká civilní prostor pro každodennost, nová kvalita starého bydlení.

Severozápadní pohled na panelový dům T1 z ulice Lodžská.
Severní schodiště a západní arkáda.
Arkáda lemující západní stranu domu.
Jižní terasa v místě zlomu dvou výškových úrovní.
Ztvárnění a diferenciace jednotlivých vstupů do domu na příkladu východní vchodu A2.
Pohled z ulice Vratislavská na východní fasádu.
Východní řezopohled.
Nová betonová lodžie na západní straně a příměstská sídlištní krajina.
Bohnický pokoj 1980s.
Bohnický pokoj 2030s.
Dnešní východní sídlištní panorama.
Nová diferenciace a hloubka fasády, respekt kopilitové věže i charakteristické sídlištní střešní krajiny.
Červená konstrukce přístavby a střešní nástavby v příčném řezu.
Skladba a pestrost typologií a funkcí v domě.
Model typického bytu 1:25.
3+kk, 69+19m².
Prefabrikovaná betonová konstrukce, dřevěná fasáda lodžie, látkové stínění.
Lokální fenomén Bohnický pokoj a vstup do bytu.
Prostorová enfiláda a průhledy.
Dimenze společného prostoru, kuchyně i koupelny se mění v rámci podlaží i napříč celou strukturou.