Reuse centrum v Severním městě - Dílny sídliště Ďáblice

Diplomky 2021 - Zvláštní cena společnosti Heluz

Autor: Jan Čech

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kuzemenský

Severské země už delší dobu znají pojem ‚reuse centrum‘. Místo, kde opravují staré a použité věci, a vrací je zpět do oběhu. Něco mezi bazarem a obchodem s designem. Často doplněné o veřejné dílny, kam můžu přijít kutit, a kde mě na kurzech naučí být zručnější. Skvělá služba pro udržitelnou společnost.
Centrum sídliště Ďáblice je podle mě ideální místo pro právě takové reuse centrum. Zájemců o jeho služby by se tu našlo mnoho. A na sídliště by právě takové místo mohlo vnést novou energii.
Navrhuji občanské, otevřené, veřejné místo, kde si lidé mohou zakoupit opravené věci z druhé ruky, kde si mohou sami své věci opravit, a kde si mohou pronajmout celou dílnu sami pro sebe, pokud se výrobou nebo opravou věcí chtějí živit. Dům plný dílen, kde mohu práci sledovat nebo se do ní sám rovnou pustit.
Zároveň si však uvědomuji, že náplň budovy nemusí obstát. Budovu v souladu s principem reuse navrhuji tak, aby v budoucnu byla sama znovu jednoduše využitelná. Navrhuji ji jako pevný trvanlivý regál, schopný pojmout mnohé náplně.
Konstrukci tvoří rastr dvanácti jader nesoucí stropy z panelů uložených na prefabrikované vazníky. Vše z železobetonu. Uvnitř jader jsou zázemí pro jednotlivé dílny a rozvody sítí. Konstrukce neurčuje konkrétní provoz. Je navržena tak, aby umožňovala komfortní a hladký provoz dílen, ale zároveň tak, aby byla sama znovu využitelná.
Součástí zadání, i mých ambic, je revitalizace veřejného prostoru centra. Mojí strategií je veřejný prostor zčitelnit a zútulnit. Přidat místa k pobývání a nové budovy umístit v duchu původní koncepce jako solitéry a téměř akupunkturně trefit jejich vzájemnou polohu se stávající zástavbou. Měřítkově se přitom nechci rovnat s olbřímími gesty bytových desek, které na centrum shlížejí, ale začlenit se mezi sousední budovy v centru.

celková situace
půdorys přízemí
půdorys 1. patra
půdorys 2. patra
půdorys suterénu
nosná konstrukce
nosná konstrukce - příčný řez
perspektivní řez
jižní pohled
detail fasády
západní pohled
západní řezopohled
od pošty
kancelář reuse centra
městská střecha
materiálová banka reuse centra