Studentské bydlení a HUB v Liberci

Diplomky 2021 - 3. cena ČKA

Autor: Tobiáš Hrabec

Škola: TUL - Fakulta umění a architektury

Vedoucí práce: Ing. arch. Radek Suchánek, Ph. D.

Širší centrum Liberce, dvě ulice plné nočního života, zbytky architektonických nánosů dob již dávno minulých, jizvy i připomínky tehdejší slávy města na severu. Tepny města, kterými by měla proudit mladá krev studentů.

Práce se zabývá hledáním vhodné typologie a formy pro studentské bydlení v Liberci a další přidružené provozy jako je stravování, pracovní prostory nebo bydlení pro absolventy a učitele. Urbanistické doplnění lokality, mezi ulicemi Široká a Barvířská.

Na půdoryse jedné z prvních Libereckých automobilek vyrůstá nová mikročtvrť. Odkloněním tranzitní dopravy a sklidněním ulic Široká a Barvířská vzniká několik městských prostorů různých kvalit.

V komplikované, ale bohaté, urbanistické tkáni je na místě stavět intenzivně. Je možné stavět vysoko, ale členitě. Tvorba průhledů a nádvoří. Současný geometrický výraz se s lehkou nostalgií ohlíží ke kvalitám německých činžovních domů, které tvoří maso Liberce.

Průhled do studentského dvora přes sdílený balkón.
Pohled z nové Orlí ulice
Pohled ze Široké ulice
Pohled ze Široké do triangluu
Pohled od budovy RAF na piazzetu
Studentský dvůr
Zakončení ulice Barvířská, věž absolventského bydlení
Pohled do trianglu z Barvířské
Pohled na celek od Papírového náměstí
interiér bytu v učitelském domě
interiér galerie FUA
interiér Hospody
axonometrie