Soutěž

Hledáme ty nejlepší diplomové práce,
abychom je ukázali světu a ocenili jejich autory

Přehlídka diplomových prací je soutěž České komory architektů určená pro čerstvé absolventy vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu. Přihlásit se do ní mohou všichni zájemci, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na škole s uznaným a příbuzným vzděláním.

Cílem přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického vzdělávání.

Přijímáme projekty od architektů, urbanistů a krajinářských architektů ze škol s uznaným a příbuzným vzděláváním.

 • Architectural Institute in Prague
 • České vysoké učení technické v Praze
  fakulta architektury, fakulta stavební
 • Vysoké učení technické v Brně
  fakulta architektury, fakulta stavební
 • Technická univerzita v Liberci
  fakulta umění a architektury
 • Vysoká Škola Báňská - technická Univerzita Ostrava
  fakulta stavební
 • Mendelova univerzita v Brně
  zahradnická fakulta
 • Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
  fakulta agrobiologie, potravinářských a přírodních zdrojů, fakulta životního prostředí

Partnery 22. ročníku soutěže
diplomových prací jsou:

mpo
ČESKÁ CENTRA
Archicad
Heluz
zumtobel
wiesner hager
Velux
central-group
asb
architect-plus
intro

Oceněné projekty se prezentují v médiích, na výstavách a v archivu na webu.