2020

Vyhlášení oceněných proběhne 12. ledna

Přehlídka diplomových prací je soutěž České komory architektů určená pro čerstvé absolventy vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu.

Přihlásit se do ní mohou všichni zájemci, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na škole s uznaným a příbuzným vzděláním.

Cílem přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického vzdělávání.

21.

1. července – vyhlášení soutěže

14. října – odevzdání přihlášek

12. ledna – vyhlášení oceněných

Požadovaná soutěžní dokumentace

1. Textová část

Textová část obsahuje průvodní zprávu v českém jazyce a anotaci v anglickém jazyce.

Průvodní zprávu v českém jazyce zpracujte v maximálním rozsahu 1900 znaků včetně mezer.

Anotaci v anglickém jazyce zpracujte v maximálním rozsahu 800 znaků včetně mezer.

2. Obrazové podklady

V druhé části přihlášky nahrajete obrazové podklady vašeho projektu. Tyto podklady budou k dispozici porotě a budou hlavní náplní soutěžního webu. Nejlépe se zobrazí obrázky v poměru stran 16:9 a minimálním rozlišení 1920 x 1080. Povolené formáty jsou JPG nebo PNG.

3. Podklady pro soutěžní panely:

Hlavním materiálem pro rozhodování poroty jsou dva A1 plakáty. Na každém plakátu je jednotná hlavička a patička s údaji z první části přihlášky. Pod hlavičkou je prostor pro grafickou prezentaci vašeho projektu.

První a hlavní panel by měl obsáhnout kompletní diplomovou práci včetně krátké autorské zprávy v českém a anglickém jazyce. Na druhém doplňkovém panelu by měla být diplomová práce blíže specifikovaná (skicy, řezy, situace apod.)

Vzhled hlavičky a patičky je znázorněný na přiložené šabloně.

Náhled na šablonu, kterou na základě vašich dat vytvoří systém.

Ocenění

Ceny a odměny

  • První cena se stanovuje ve výši 25 000 Kč
  • Druhá cena ve výši 15 000 Kč
  • Třetí cena ve výši 10 000 Kč

Dále budou uděleny Zvláštní ceny partnerů.

Porota má právo některé ceny neudělit, případně udělit více cen či odměn, při zachování celkového součtu finančních prostředků na ceny stanovených.